Tuesday, October 2, 2012

Lawatan Pengauditan Pengurusan Kewangan Dan Kontrak (30 September 2012)

30 SEPT 2012 - Seramai 2 orang pegawai daripada bahagian audit dalama kementerian pelajaran Malaysia telah berkunjung ke sekolah untuk tujuan pengauditan perkara berikut :

1. MBMMBI
2. 1 Bestarui Net
3. Kontrak Perkhidmatan Kebersihan bangunan dan Kawasan
4. Perkhidmatan Kawalan Keselamatan
5. Makmal Komputer
6. mPeruntukan Penyelenggaraan KIP 2012
7. Bilangan Unit Kuarters Institusi pendidikan
8. PS1M
9.RMT

Alhamdulillah proses pengauditan berjalan lancar kerana pihak sekolah telah bersedia dalam semua perkara yang hendak di audit. Pihak audit juga telah berpuas hati dengan persediaan oleh pihak sekolah dan sebarang teguran yang baik akan dikekalkan dan ditambahbaik lagi pada masa akan datang dan apa yang terkurang atau sebarang eklemahan yang adal akan diperbaiki dari masa ke semasa.
Terima Kasih kepada semua warga SKFJB yang sentiasa memberi komitmen dan dalam semua perkara untuk nama nama baik dan kecemerlangan sekolah dan tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan kepada En Anuar dan Cik N.T Shanmuganathan pegawai audit dalamam KPM di atas tugasan mereka bagi memastikan sekolah bagi memastikan pengurusan kewangan dan kontrak diurus dengan teratur serta mematuhi peraturan kewangan dan kontrak.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...