Friday, March 29, 2013

Jadilah Guru Yang Hebat


Guru yang hebat dan cemerlang perlu memiliki ciri-ciri berikut:
 1. Berpegang teguh kepada prinsip 'Amal Ma'aruf Nahi Mungkar'- melakukan kebaikan mencegah keburukan.
 2. Meletakkan ilmu dan pengajaran melebihi kepentingan peribadi.
 3. Sentiasa mengemaskini maklumat terbaru yang relevan dengan profesion perguruan.
 4. Mempunyai pengetahuan, kemahiran dalam penggunaan teknologi pendidikan.
 5. Tenang, pemaaf, sedia menerima teguran.
 6. Adil saksama dan berpandangan sama rata terhadap semua pelajar.
 7. Mengamalkan sikap penyayang, simpati dan penuh sabar dalam semua aktiviti melibatkan pelajar.
 8. Menasihati pelajar atau menegah pelajar melakukan sesuatu secara berhemah bukan dengan cara memarahi.
 9. Mengenali pelajar, khasnya latar belakang keluarga serta meluangkan masa untuk membincangkan masalah pelajar dengan Ibu bapa mereka.
 10. Mampu menghormati dan melayan pelajar secara terhormat, menerima dan memperkembangkan idea pelajar.
 11. Menasihati atau mengarahkan pelajar melakukan sesuatu perkara yang mereka benar-benar terlatih atau faham mengenainya.
 12. Menggunakan pendekatan berbeza ke atas pelajar yang mempunyai kepintaran dan kemampuan berlainan.
 13. Tegas, mampu mengawal kelas dan disegani  dan dihormati pelajar.
 14. Cakna terhadap sahsiah dan tingkahlaku para pelajar.
 15. Memberikan nasihat I bimbingan kepada pelajar secara jujur dan ikhlas.
 16. Memberi motivasi dan menggalakkan pelajar mencapai kejayaan / kecemerlangan serta mampu memberikan inspirasi kepada pelajar.
 17. Membantu pelajar memahami dan menghayati serta menikmati dan menghargai budaya maktab dan masyarakat.
 18. Bijak mengurus dan menggunakan masa.
 19. Periang, ceria gembira, ramah, mempunyai perawakan menarik dan berperibadi menyenangkan, berjenaka dan boleh menerima jenaka.
 20. Memahami situasi semasa dan senario masyarakat sekeliling.
 21. Menghormati displin ilmu orang lain dan menghargai kelebihan orang lain
 22. Mampu untuk melaksanakan keIja dalam apa jua suasana (tidak menjadikan kekurangan sebagai penghalang).
 23. Mampu menjalankan peranan rnelampaui batasan bilik darjah.
 24. Memiliki pelbagai bakat dan kemahiran (serba boleh) bagi meningkatkan keberkesanan.
 25. Sentiasa menjadi model dan teladan (role model)
 26. Inovatif, kreatif, penuh idea, proaktif dan imaginatif dalam menjalankan tugas.
 27. Berani mencuba dan berflkiran terbuka.
 28. Menjaga tutur kata dan tingkah laku semasa berinteraksi dengan murid atau rakan guru.
 29. Bersungguh-sungguh, penuh komitmen dan bersedia melaksanakan apa juga tugas berkaitan dengan profesion, khasnya membantu kerja sekolah dan rakan sejawat.
 30. Minat membaca dan menyintai budaya ilmu bagi meningkatkan kemampuan iktisas serta gemar menyebarkan ilmu. 

Jerangau Barat Hebat 2013 ......JEBAT - 2013

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...