Tuesday, April 22, 2014

Kem Bestari Solat Siri 1 Tahun 2014 (15 April 2014)

Kem Bestari Solat Siri 1 Tahun 2014 telah dijalankan dengan jayanya.
Diadakan pada 15 April 2014 iaitu hari Selasa.
Program ini bermula pada jam 2.00 petang, dimulai dengan solat berjemaah.
Kehadiran murid-murid adalah seramai 170 orang dan dibimbing oleh 25 orang guru.
Ucapan terima kasih kepada mereka yang telah menjayakan program ini.
Program berakhir pada jam 4.00 petang.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...